Petri

Olen Petri Suni, visuaalisen alan sekatyöläinen; kuvittaja, graafinen suunnittelija ja opettaja.

Kuvittaja

Kuvittajana olen itseoppinut – innostus ja harrastus muuttuivat ajan myötä ammatiksi. Varsinaisen kuvittajanuran voi katsoa alkaneeksi vuodesta 1993, jolloin siihen asti satunnaiset toimeksiannot alkoivat muodostua säännöllisemmäksi virraksi.

Opettaja

Vuonna 2002 aloitin työn ohessa kuvataidekasvatuksen opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa, josta valmistuin taiteen maisteriksi 2008. Opinnot tarjosivat laaja-alaisen perehdytyksen visuaalisen viestinnän eri osa-alueisiin sekä pedagogisen koulutuksen ja opettajan pätevyyden.

kuvittaja petri suni / hipsut

Kuvitus palvelee aina jotain tarkoitusta, ja koska tuon tarkoituksen määrittelee asiakas, katson työskenteleväni palveluammatissa.

Pedagogiikka

Opintojen myötä tutustuin pedagogiikan ihmeelliseen maailmaan, jossa matka jatkuu nyt opettamisen myötä. Oppiminen on kiinnostava ilmiö niin oman oppimisen ja kehittymisen kautta kuin tietysti myös opettamisen näkökulmasta – millä keinoin jakaa omaa osaamista muille; kuinka luoda oivallus toiselle.

Kuvittamisessa ja opettamisessa on mielestäni paljon samaa. Kuvituksessa on usein mukana pedagoginen näkökulma ja toisaalta visuaalisin keinon voi tehokkaasti tukea oppimista. Perimmiltään kyse on ymmärryksen luomisesta. You see?

Tyyli

Kuvittaminen ja visuaalinen viestintä kaiken kaikkiaan on kiehtova maailma. Erityisesti minua kiinnostaa erilaisten kuvitus- ja esitystyylien anatomia, se mistä eri tekijöistä joku tyyli rakentuu, ja millaiseen tilanteisiin se soveltuu. Erilaisten kuvitustyylien hallitseminen tarjoaa tietysti valinnan varaa asiakkaalle, mutta se on myös ollut iso apu opettaessa.

kuvittaja petri suni / hipsut

Kuvitustyylien ja -tekniikoiden kehittely on aivan kuin alkemiaa… paitsi paljon hauskempaa!